Eslövs kommun logotyp

Bostäder byggs vid Östra skolan

Drygt 120 bostäder får byggas på Östra skolans område i Eslöv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen.
Bostäder på Östra skolans område har diskuterats en längre tid och förslaget till detaljplan har omarbetats vid ett tillfälle.

I planen ingår att genomföra en förtätning med bostäder och centrumverksamheter. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska bevaras.

Ett slutet kvarter med bostäder ska byggas direkt öster om skolan. Dessutom blir det bostäder söder om skolbyggnaden.

Boende i området har varit kritiska mot att det får byggas hus med två-tre våningar i anslutning till befintliga bostäder.

Kommunen svarar att hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Det stationsnära läget skulle vanligtvis medfört en högre exploateringsgrad.

Krav har också framförts på åtgärder så att trafiken på Gasverksgatan och Nils Johnssons väg inte ökar markant.

Kommunen svarar att det redan är genomfartsförbud och hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen på de båda gatorna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler