Eslövs kommun logotyp

Boende vill ha parkering och park

Boende vid Föreningstorget i Eslöv vill ha park och parkering på torget. Det framgår av yttranden över planprogrammet.
I ett planprogram för Föreningstorget ingår att torgets parkeringsplats kan användas för bostäder. Det kan bli hus med upp till tio våningar.

Den östra delen av torget kan bli parkering och allmän plats. Där finns också utrymme för en publik byggnad. Torget är totalt 6 000 kvadratmeter stort.

I yttranden över förslaget är boende runt torget starkt kritiska mot planerna på ett tiovåningshus.

De hänvisar till Stadsbyggnadsprogrammets mål att anpassa ny bebyggelse till stadens småskaliga karaktär.

Flera yttranden handlar om behovet av parkeringsplatser. Ett förslag är att göra hela torget till parkeringsplats med trädrader vid gatorna.

Det är cyniskt att påstå att varje bostadsrättsförening skall tillhandahålla egna parkeringar, skriver en boende.

Då skulle till exempel Föreningstorget 1 få asfaltera hela tomtmarken och det skulle ändå inte räcka till.

Vi som bor vid torget vill ha en park med grönska, några bänkar och en stor parkeringsplats, skriver en annan boende.

Länsstyrelsen i Skåne har inte några invändningar mot programmet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler