Eslövs kommun logotyp

Billinges elever till Stehagsskolan

Billinges elever kan flyttas till Stehagsskolan. Det är inriktningen inför höstterminsstarten. 27 elever berörs.
Antalet elever vid Billinge skola har minskat. Till hösten har skolan totalt 27 elever, från förskoleklass till årskurs tre. Detta läsår har skolan 33 elever.

Inriktningen i planeringen av höstterminen är att de 27 eleverna flyttas till Stehagsskolan och att Billinge skola stängs.

Det finns fyra anledningar till att barn- och familjenämndens arbetsutskott har gett förvaltningen den inriktningen.

Med en liten lärarorganisation är utrymmet för att ge särskilt stöd till enskilda elever eller mindre grupper mycket litet eller obefintligt.

I en liten skola är möjligheten att välja umgänge mycket begränsat. En elev som hamnar utanför gruppen riskerar att förbli utanför.

Kravet på behöriga lärare i alla ämnen är svårt att uppfylla. Eftersom det inte finns underlag för heltidstjänster är det svårt att rekrytera.

Pedagogiskt arbete ska ledas och samordnas av rektor. Skolinspektionen har redan påpekat att rektor, som är gemensam med Stehag, måste prioritera ledning och styrning i Billinge.

— Med så få elever finns det inga garantier att eleverna i Billinge får en likvärdig utbildning med elever i andra skolor i kommunen, säger förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten.

Barn och Familj ska närmast ta fram ett beslutsunderlag till politikerna. I maj behandlas ärendet av barn- och familjenämnden. Därefter går det till fullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler