Eslövs kommun logotyp

Bilden av Eslövs näringsliv 2020

Eslöv som näringslivskommun, var och vad vill Eslöv vara 2020, blir nästa del i projektet Bilden av Eslöv.
Första delen av bilden av Eslöv redovisades vid näringslivsdagen 2012. I första delen fick invånare möjlighet att framföra åsikter och önskemål.

Andra delen omfattar bland annat en analys av Eslöv som näringslivskommun. Där ingår en analys av till exempel livsmedelscentrum, småstad och tillgänglighet.

I arbetet ingår också kommunikation kring rollfördelningen, vad som är kommunens ansvar och möjligheter och vad som är näringslivets.

I dialog med näringslivet ska kommunen ta fram en beskrivning läget nu och peka ut strategier för en gemensam bild av Eslövs näringsliv 2020.

Arbetet ska genomföras i samarbete med kulturgeografisk expertis. Kommunstyrelsen har beviljat 300 000 kronor till projektet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler