Eslövs kommun logotyp

Bergagymnasiet flyttas närmare centrum

Stora delar av Bergagymnasiets lokaler stängs och verksamheten flyttas till helt nya lokaler som ska byggas på Östra skolans tomt. Hela omflyttningen ska vara klar till hösten 2017.
– Det centrala läget kommer att ge Bergagymnasiet en nystart, ett nytt ansikte kanske man kan säga. Vi ser det som ett mycket viktigt beslut som är fattat, nu vet elever och personal vilka förutsättningar vi ska arbeta vidare utifrån och det känns väldigt bra, säger Catharina Malmborg (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Eslöv.

För elevernas och personalens bästa
Beslutet om Bergagymnasiets framtid togs på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde på måndagskvällen. Foten satte nämnden ner efter en ganska livlig diskussion.

– Det var en bra diskussion där vi hade ett mycket bra utredningsmaterial som grund.  Viktigast i diskussioner var komma fram till ett beslut som är för elevernas och personalens bästa, och det tycker jag absolut att vi har gjort, konstaterar Marianne Svensson (S), 1:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Klart gymnasieskolan ska vara kvar
Om Eslöv överhuvudtaget ska ha en gymnasieskola eller inte fanns egentligen aldrig med i diskussionen, menar Marianne Svensson.

– Vi är alla, oavsett politisk tillhörighet, överens om att Eslöv ska ha en gymnasieskola. Ett nytt läge, moderna lokaler och med attraktivt programutbud hoppas vi att Bergagymnasiet ska få en nystart. Det blir kanske till och med så att vi kommer fram till att skolan bör få ett nytt namn i samband med flytten, menar Marianne Svensson.

Tuffa år för Bergagymnasiet
De senaste åren har varit tuffa för Bergagymnasiet. Sen det blev fritt val till gymnasiet har ett större antal elever Eslöv, Höör och Hörby valt andra studieorter, och därmed har hela skolans kostym blivit för stor både vad gäller personal och lokaler. Detta har fört med sig stora omkostnader.

Det gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut om på måndagen innebär att gymnasieverksamheten i Teknikcentrum och delarna D, E och R i Bergagymnasiets nuvarande huvudbyggnad flyttas. Övrig verksamhet i det så kallade kvarteret Hyveln, med bland annat programmet för bygg- och anläggning, kommer dock att finnas kvar och påverkas inte av flytten.

Omflyttningen ska vara genomförs till 2017. Fram tills dess ska också Östra skolan vara flyttad till Källebergsskolan och det ska också ha fattats beslut kring lokalbehovet för Yrkeshögskolan och Vuxenutbildningen i Eslöv. Vad som ska hända med gymnasiesärskolan är heller inte bestämt.

Oklart vad som ska hända med byggnaden
Vad som ska hända med Bergagymnasiets nuvarande lokaler är också ännu oklart och det är egentligen en fråga för kommunstyrelsen i Eslöv. Ett alternativ är att sälja fastigheten eller riva hela eller delar till förmån för nya bostäder. Ett annat förslag är att använda byggnaden eller delar av byggnaden till annan kommunal verksamhet.   

Beslutet om att flytta verksamheten från Bergagymnasiet fattades enhälligt av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dock ville centern dock vänta med att fatta ett beslut i frågan och menade att det hela gick för snabbt fram.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler