Eslövs kommun logotyp

Bättre sortering av matavfallet

Sorteringen av matavfall i Eslövs kommun har kraftigt förbättrats under de senaste två åren. Över 90 procent av avfallet är korrekt sorterat.
Mellanskånes Renhållnings AB genomförde 2011 en kontroll av matavfallet. Plockanalysen visade att 68 procent av matavfallet var rätt sorterat.

Matavfallet innehöll så mycket annat avfall att det inte kunde gå till biogasframställning. Istället fick det komposteras, vilket är dyrare.

En ny plockanalys under sommaren visar en kraftig förbättring av sorteringen. Ett ton avfall i tre kategorier plockades igenom för analys.

Bäst resultat har villahushåll med fyrfack. Där är 96,3 procent av matavfallet rätt sorterat. Största felet är att en del använder plastpåsar för avfallet.

Näst bäst resultat hade hushållen i flerfamiljshus. Där var 94,2 procent av matavfallet korrekt sorterat. Även där förekommer en hel del plastpåsar.

Sämsta resultatet hade villor med delade kärl. Där var 89,2 procent av matavfallet rätt sorterat. I matavfallet fanns trädgårdsavfall, plast, papper och kartonger.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler