Eslövs kommun logotyp

Avtal om Stora torg justeras

Hotellfastigheter i Stockholm AB ska inte delta i arbetet med en framtida utformning av södra delen av Stora torg i Eslöv och får inte option på marken.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände vid senaste sammanträdet att justerat avtal med Hotellfastigheter i Stockholm AB.

Tre delar i avtalet från 2011 har genomförts. Det gäller detaljplan för hotellfastigheten, projektering av bostäder och rivningslov för trappan.

När rivningslov för trappan och bygglov för bostäder i hotellet beviljats upphävs det avtal som innebär att Eslövs kommun måste sköta och underhålla trappan.

— En upprustning av trappan kostar minst sex miljoner kronor, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke. Till det kommer kostnaden för skötsel.

I avtalet från 2011 ingick att Hotellfastigheter i Stockholm AB skulle erbjudas att adjungeras i arbetet med en ny plan för södra delen av torget.

Marken kan användas för bostads- och handelsändamål, hette det i avtalet. Både texten om framtida användning och adjungering har utgått.

Även bolagets option på "trappområdet" har slopats. I det första avtalet ingick att bolaget hade rätt att köpa marken för tusen kronor kvadratmetern.

Förändringarna innebär att planeringen av Stora torgs utformning är en kommunal angelägenhet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler