Eslövs kommun logotyp

Avtal med brottsofferjouren påskrivet

Nu har ett nytt samverkansavtal mellan Eslövs kommun och Brottsofferjouren Mellersta Skåne skrivits på. Avtalet innebär att brottsofferjouren ska lämna rådgivning, stöd och hjälp till boende i Eslövs kommun som har utsatts för någon form av brott.
Det nya avtalet mellan Eslövs kommun och Brottsofferjouren Mellersta Skåne innebär också att ersättningen från Eslövs kommun höjs från två till tre kronor per invånare. Detta gör att ersättningen från Eslöv till brottsofferjouren blir 94 761 kronor per år

– Vi är mycket tacksamma över höjningen, alla kommuner har gått med på den, vilket är viktigt för att vi ska kunna ge samma service åt alla medborgare i de sju kommunerna som är medlemmar i Brottsofferjouren Mellersta Skåne, säger Anna Dag och Natt, ordförande i Brottsofferjouren Mellesta Skåne.

Förlängs ett år i taget
Eslövs kommun och Brottsofferjouren Mellersta Skåne har sedan 2009 ett avtal som förlängs ett år i taget efter inkommen verksamhetsberättelse och revision.

De stödåtgärder som ingår i avtalet innebär att brottsofferjouren ska kunna ge individuell hjälp till kontakt med myndigheter, försäkringsbolag och organisationer för den som utsatts för brott. Genom jouren ska ett brottsoffer också kunna för möjlighet att prata med och diskutera den kränkning som ett begånget brott nästan alltid innebär.

– Våra volontärer är alla utbildade i bland annat rättsprocessen och krisbearbetning, att hjälpa medmänniskor som utsatts för brott krävs stor empatisk förmåga och pålitlighet. Men vi söker alltid nya volontärer och ser gärna att medborgare i Eslöv vill ställa upp, som aktiv kan förväntas lägga åtminstone två timmar per vecka på brottsofferarbetet, menar Anna Natt och Dag.  

Behovet ökar hela tiden 
Brottofferjourens verksamhet ökar hela tiden. Under 2011 gav jouren direkt brottsofferstöd till 647 personer bosatta i medlemskommunerna, en ökning från 2010 med hela elva procent. Antalet brottsutsatta inom polisområdet mellersta Skåne, Eslöv-Höör-Hörby kommuner, som vänder sig till brottsofferjouren för stöd och hjälp har också ökat under flera år, med cirka tio procent per år. Brottsofferjouren Mellersta Skåne är verksam i sju kommuner, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.

Vill du bli volontär hos BOJ Mellersta Skåne? Du ska själv inte ha dömts för brott och får inte befinna dig i någon form av kris. Brottsofferjouren Mellersta Skåne utbildar nya volontärer cirka en gång per år. Utbildningen rättsprocessens alla steg och instanser samt krisbearbetning och samtalsmetodik. Efter fullgjord utbildning godkänns lämpliga volontärer av styrelsen.  Du kan sedan arbeta antingen som stödperson (hemifrån eller från kontoret) eller som vittnesstöd (vid vittnesstödsrummet på Lunds Tingsrätt). Är du intresserad eller vill ha mer information; kontakta Brottsofferjouren Mellersta Skåne telefon 046-32 32 07 eller info@mskane.boj.se  

Ett nytt samverkansavtal är påskrivet mellan Eslövs kommun och Brottsofferjouren Mellersta Skåne.

Ett nytt samverkansavtal är påskrivet mellan Eslövs kommun och Brottsofferjouren Mellersta Skåne. Folkhälsostrateg Sara Anderhov, kommunalrådet Cecilia Lind och kommundirektör Eva Hallberg från Eslöv och Anna Dag och Natt, ordförande i Brottsofferjouren Mellersta Skåne undertecknade. Foto: Anna Terstad/Eslövs kommun

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler