Eslövs kommun logotyp

Avstyrker vindkraftverk i Högseröd

En enig miljö- och samhällsbyggnadsnämnd i Eslöv avstyrker en ansökan om två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd.
Billywind AB har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för två eller tre vindkraftverk på fastigheterna Högseröd 11:11, Mossarp 1:99 och Söderto 3:17.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en rad invändningar mot en sådan satsning. En är att den strider mot kommunens översiktsplan.

Gränsen för buller överskrids om inte effektuttaget minskas. Men kommunen har ett mål att områden för vindkraft ska utnyttjas optimalt.

En etablering är i konflikt med intresse för kulturminnesvården och påverkar värdefull landskapsbild negativt.

Den samlade bedömningen är ett etableringen är olämplig och att tillstånd för vindkraftverken inte ska beviljas.

Ansökan om tillstånd ska behandlas av länsstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler