Eslövs kommun logotyp

Avslag på ansökan om byggnadsminne

Joel Sallius plats vid Medborgarhuset i Eslöv har inte det kulturhistoriska värde som krävs för en byggnadsminnesförklaring.
Det förklarar länsstyrelsen i Skåne och avslår Eslövs kultur- och byggnadsminnesförenings ansökan om byggnadsminnesförklaring av platsen.

Länsstyrelsen förklarar att en byggnad eller annan anläggning som genom sitt kulturhistoriska värde är synnerligen märklig får förklaras som byggnadsminne.

Byggnadsminnena utgör ett urval av kulturarvet utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. Urvalet ska vara så heltäckande som möjligt.

Utifrån de riktlinjer som gäller bedömer länsstyrelsen att Joel Sallius plats inte kan vara aktuell för en byggnadsminnesförklaring.

Joel Sallius plats uppfyller inte de höga krav på kulturhistoriskt värde som krävs för att en byggnadsminnesförklaring kan bli aktuell.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler