Eslövs kommun logotyp

Åttavåningshus på Sallerup

Eslövs Bostads AB vill bygga ett åttavåningshus på Sallerupsområdet. Inga invändningar har framförts mot att detaljplanen ändras.
Eslövs kommun antog 2010 en ny detaljplan för Drottningen s:1 vid korsningen Sockenvägen-Christian Nils väg i Eslöv.

Detaljplanen medger att ett sexvåningshus med bostäder byggs på området. Planen medger att en mindre del av huset används för handel.

Eslövs Bostads AB, Ebo, som äger området, har ansökt om att planen ändras, så att det blir möjligt att bygga ett åttavåningshus.

I det nya planförslaget ingår en byggrätt på 3 800 kvadratmeter. Högsta totalhöjden är satt till 28 meter.

Länsstyrelsen och Eslövs kommun har inte några invändningar mot förslaget. Det ska behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler