Eslövs kommun logotyp

Arbete för bättre vatten i Billinge

VA SYD lägger ner ett stort engagemang i att hitta en hållbar lösning på dricksvatten-problematiken i Billinge.
Det förklarar VA SYD i ett svar på en skrivelse från Billinge byalag. Byalaget har reagerat mot att vattnet i Billinge är tjänligt med anmärkning.

Provtagningar som genomfördes under hösten visar låga pH-värden och höga kvävehalter. Låga pH-halter innebär ökad risk för korrosion.

VA SYD förklarar att ett pH-höjande filter installerades under hösten men tyvärr hade det inte avsedd effekt.

Därefter genomfördes ett försök med en pilotanläggning som luftar råvatten. Resultatet var positivt och en fullskaleanläggning installerades i december.

Anläggningen resultat motsvarar än så länge inte pilotanläggningens resultat, men VA SYD arbetar vidare för att uppnå det.

VA SYD ser inte någon snabb lösning på att få ner nitrathalten i vattnet, utan prioriterar arbetet med en överföringsledning från Stockamöllan.

Att Billingeborna uppmanas att spola kallvatten för att minska kopparhalten i vattnet är inget ovanligt.

VA SYD rekommenderar alla sina abonnenter att spola kallvatten innan vattnet används till dryck eller för matlagning.

I svaret förklarar VA SYD också att tjänligt med anmärkning innebär att dricksvattnet får användas som vanligt.

En mer långsiktig lösning är att Billinge får vatten från Stockamöllan, där alla provtagningar 2012 och 2013 visat att vattnet är tjänligt.

Planeringen sker under detta år och tillstånden kan behandlas nästa år. Om allt går enligt planerna kan ledningen vara klar 2015.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler