Eslövs kommun logotyp

VA SYD tar över vatten och avlopp

VA SYD övertog vid årsskiftet ansvaret för vatten- och avloppsverksamheten i Eslövs kommun. För kunderna blir det inga stora förändringar.
Att VA SYD tagit över vatten- och avloppsverksamheten från Eslöv kommun innebär i stort att det från årskiftet blir VA SYD som kommer att leverera friskt dricksvattnet, rena avloppsvattnet och ta hand om dagvattenhanteringen i Eslövs kommun.
 
Din faktura för vatten och avlopp
Den sista fakturan från Eslövs kommun för ditt vatten och avlopp skickades ut i slutet på november. Faktureringen för ditt vatten och avlopp tas sedan över av VA SYD. Du som tidigare fått din faktura tre gånger om året får fortsättningsvis den fyra gånger om året. Övriga kunder får faktura för samma perioder som tidigare.
 
Autogiro eller e-faktura?
Har du idag autogiro från Eslövs kommun för ditt vatten och avlopp så kommer VA SYD inom kort att skicka dig en ansökningsblankett för autogiro hos VA SYD.
 
Lämna din vattenmätarställning
Många har hittills lämnat vattenmätarställningen på Eslövs kommuns hemsida. Detta ska du efter årskiftet göras på VA SYD:s hemsida.
 
Vem är VA SYD?
VA SYD är ett kommunalförbund som levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Burlöv, Lund och Malmö samt tar hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö.
Kommunalförbundet bildades 2008 kring Lunds och Malmös VA-verksamheter. Sedan dess har även Burlöv anslutit sig och nu också Eslöv från årsskiftet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler