Eslövs kommun logotyp

Utställning av plan för Östra skolan

Detaljplanen för Östra skolans område i Eslöv har omarbetats och ställs nu ut igen. Utställningen pågår till den 29 mars.
Stadsbyggnadskontoret presenterade förra året ett förslag till ny detaljplan för en stor del av kvarteret Gåsen vid Östergatan, Gasverksgatan och Nils Johnssons väg.

I förslaget ingick att genomföra en förtätning med bostäder och centrumverksamheter. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området ska bevaras.

I planen ingick flerbostadshus längs Östergatan, dels en förlängning av nuvarande bebyggelse, dels nya hus vid korsningen Östergatan-Gasverksgatan.

Länsstyrelsen tog i ett yttrande upp risken för bullerstörningar, framförallt från trafiken på Östergatan.

Det är en anledning till att planförslaget har arbetats om. Nu föreslås ett slutet kvarter med bostäder direkt öster om skolbyggnaden.

Förlängningen av befintlig bebyggelse längs Östergatan har slopats. Istället föreslås en parkeringsplats på det området.

Ändringarna påverkar inte antalet bostäder i området. Drygt 120 bostäder kan byggas där.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler