Eslövs kommun logotyp

Utredning om garage under Stora torg

Möjligheterna att bygga ett garage med 170-talet platser under Stora torg i Eslöv ska utredas. Garaget kan lösa ett framtida behov av p-platser.
En särskild parkeringsgrupp arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram förslag till framtida lösningar när det gäller p-platser.

I gruppens uppdrag ingår att studera behovet av parkeringsplatser men även möjligheterna att åter införa parkeringsavgifter i centrala Eslöv.

En första utredning visar att det kan bli brist på parkeringsplatser när tomter för bostadshus inte längre kan utnyttjas för parkering.

— När det byggs på alla de tomterna blir det ett underskott på 300-400 platser, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Melinder.

Bristen på p-platser i centrum kan uppstå inom en tioårsperiod. I utredningen finns flera förslag om parkeringshus och parkeringsgarage.

Det första alternativet är ett stort parkeringsgarage under Stora torg. En sådan satsning kan kombineras med den planerade förändringen av Stora torg.

— Vi vill att det alternativet studeras närmare, säger Peter Melinder. Det kan ge 170-talet platser. Förändringen av torget är planerad till 2016.

Det andra alternativet är parkeringshus längs järnvägen vid Badhusparken. Då byggs det på befintliga parkeringsplatser.

— Om det genomförs blir det inte utrymme för Badhusleden, säger Peter Melinder. En fördel är att huset ger ett bullerskydd.

Andra alternativ till parkeringshus och parkeringsgarage är den obebyggda tomten vid Stinstorget samt Icas parkeringsplats. Kommunen är inte ägare till de områdena.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler