Eslövs kommun logotyp

Trafikverket vill inte ta bort vägbulor

Trafikverket vill inte ta bort vägbulorna på väg 104 i Flyinge. Det skulle avsevärt försämra trafiksäkerheten, förklarar verket.
Boende vid väg 104 i Flyinge har vid flera tillfällen framfört att vägbulorna orsakar stora bullerstörningar och har krävt åtgärder.

Miljöavdelningen vid Eslövs kommun överväger nu att förelägga Trafikverket att ta bort vägbulorna.

I förslaget till föreläggande ingår också att återställa vägen på ett sätt som inte riskerar att generera ökat buller eller förändring av ljudkaraktären utöver vad som är normalt.

I ett yttrande förklarar Trafikverket att fartdämpande kuddar byggdes för att sänka hastigheten och säkra övergångsställen.

Före ombyggnaden upplevdes väg 104 som osäker på grund av höga hastigheter och att befintliga övergångsställen var farliga och få.

Trafikverket anser inte att det är motiverat att ta bort bulorna. Trafiksäkerhetseffekten skulle försämras avsevärt. Alternativ till bulor är inte lämpliga.

I svaret hänvisar verket också till det förslag till hastighetsplan, som nyligen skickats ut på remiss.

Om hastighetsgränsen på väg 104 genom Flyinge sänks till 40 blir det troligen lägre bullernivåer.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler