Eslövs kommun logotyp

Trafikverket vill behålla vägbulor

Trafikverket överklagar Eslövs kommuns krav att bulorna på väg 104 i Flyinge ska tas bort. Länsstyrelsen ska behandla överklagandet.
Vägbulorna på genomfarten i Flyinge tillkom för att öka trafiksäkerheten och tryggheten. Kritik framfördes att många körde för fort.

Trafikverket satsade på fler övergångsställen samt fartdämpande kuddar, för att få bilisterna att hålla 30-gränsen.

Eslövs kommuns miljöavdelning har därefter fått flera klagomål från boende om bullerstörningar och vibrationer.

Därför fick Trafikverket förra månaden ett föreläggande att ta bort vägbulorna på väg 104 i Flyinge före den 30 mars.

I föreläggandet ingick också att återställa vägen på ett sätt som inte riskerar att generera ökat buller eller förändring av ljudkaraktären, utöver vad som är normalt för den här typen av väg.

Trafikverket överklagar nu det beslutet till länsstyrelsen och yrkar att föreläggandet i sin helhet ska upphävas.

Verket anser att föreläggandet inte är motiverat med hänsyn till den störningsnivå som är aktuell.

De mätningar som genomförts visar att bullergränserna i Trafikverkets åtgärdsprogram inte överskrids.

Trafikverket förklarar också att om föreläggandet vinner laga kraft finns det inga planer på att ersätta kuddarna med någon annan åtgärd.

Hastighetskameror är inte aktuella. De tilldelas efter en nationell prioriteringslista och att genomfarten i Flyinge skulle prioriteras är osannolikt, förklarar Trafikverket.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler