Eslövs kommun logotyp

Stort underskott i första prognosen

Nämnder och utskott i Eslöv redovisar ett underskott på 57,8 miljoner kronor i årets första prognos. Nu ska en extra vårprognos tas fram.
Årets första prognos för Eslövs kommun bygger på kostnaderna under januari-mars. Flera av nämnderna redovisar stora underskott.

Kostnaderna för bland annat hemtjänst, gymnasieutbildning, institutionsplaceringar och renoveringar har blivit högre än beräknat.

Kommunstyrelsen konstaterar att ingen nämnd har redovisat något åtgärdsprogram för att återställa den ekonomiska balansen.

Kostnaderna för verksamheten beräknas bli 57,8 miljoner högre än beräknat. Samtidigt väntas skatteintäkterna bli 25 miljoner högre än beräknat.

Nämnder och utskott ska nu ta fram en extra vårprognos, där även kostnaderna i april ingår. I prognosen ska ingå förslag på åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås få 600 000 kronor till inköp av lös inredning till bowlinghallen. Däremot blir det inga extra pengar till nytt tak på Gamlegård.

Vårprognosen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler