Eslövs kommun logotyp

Stort intresse för vårdutbildning för vuxna 

Ett 70-tal sökande till 35 platser. Intresset för vård- och omsorgsutbildningen för vuxna i Eslöv som startar den 3 september har varit mycket stort. Utbildningen som ger kompetens att arbeta som undersköterska inom vård och omsorg och går över tre terminer. 
Gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv arbetade under våren med en rad anpassningsåtgärder. En anledning var att de statliga bidragen för verksamheten minskade. För att kompensera en del av detta fattade kommunstyrelsen i Eslöv i juni beslutet att satsa 2,1 miljoner kronor på en vård- och omsorgsutbildning för vuxna. Utbildningen efterfrågas av såväl samhälle som arbetssökande som behöver utbildningen för att få ett arbete.

Glädjande med stort intresse
Den 1 augusti var sista ansökningsdag till vård- och omsorgsutbildningen och samtliga 35 platser är besatta inför starten den 3 september. Dessutom finns ytterligare en grupp inom vuxenutbildningen om 24 vuxna vuxna i vård- och omsorgsutbildning.

– Det är mycket glädjande att intresset är så stort för utbildningen, konstaterar Ulf Sandgren, förvaltningschef för gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv.

Färre på gymnasienivå
Samtidigt konstaterar han att intresset för vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå är lågt. När första ansökningsperioden gick ut i våras hade endast 12 ungdomar sökt sig till utbildningen på Bergagymnasiet och när utbildningen nu har startat är antalet elever som börjat detsamma.

– Det bristande intresset för vård- och omsorgsprogrammet på gymnaisenivå är ett stort bekymmer i hela landet. Med det antalet sökande vi har här i Eslöv är det egentligen inte ekonomiskt försvarbart att starta programmet. Men vikten av att vi fortsätter utbilda duktig vårdpersonal gör att vi behåller programmet, menar Ulf Sandgren.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler