Eslövs kommun logotyp

Stort intresse för hotellförslag

Drygt 100 personer tog sig till Medborgarhuset på tisdagskvällen för att ta del av informationen och delta i diskussionen kring förslaget om ett nytt hotell på Joel Sallius plats mitt emot Medborgarhuset.
— En livfull och bra diskussion som vi bär med oss i det fortsatta arbetet kring ett nytt hotell i Eslöv, konstaterade Cecilia Lind, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Stadsmässigheten ska få utvecklas 
Mötet inleddes med att Cecilia Lind hälsade alla välkomna och därefter överlät hon till arkitekt Mats Edström att presentera det förslag för ett nytt hotell vid Joel Sallius plats som tagits fram. Mats Edström framhöll flera gånger vikten av att låta Eslövs stadsmässighet få utvecklas och därmed leva vidare.

– En stadskropp är dynamisk och den måste ges möjlighet att expandera. Att en stad med Eslövs storlek ska ha ett hotell är en ren självklarhet och att placera det intill Medborgarhuset ger en naturlig knytning till konferensverksamheten där. Rent affärsmässigt är detta det bästa alternativet, menade Mats Edström.
 
Kommer inte att förstöra
Att ett hotell på platsen kommer att förstöra något ansåg inte Mats Edström.

– Hotellet kommer att placeras i den norra delen av Joel Sallius plats. Jag ser det istället som att hotellet i närheten av Medborgarhuset kommer att göra Joel Sallius plats till en aktiv plats. Idag utnyttjas inte platsen alls på det sätt som vi ser att Stadsparken används.

Placeringen ifrågasattes
Många inlägg i diskusisonen och flera frågor rörde placeringen av hotellet.  Förutom förslaget att bygga på Joel Sallius plats har kommunen tittat på flera alternativ för placering, framför allt då två, berättade Cecilia Lind.

– Ett förslag har varit öster om järnvägen, men detta tyckte inte nuvarande hotellägare var ett bra affärsläge. Det är en aspekt som är mycket viktig, den måste vi lyssna på.

Mats Edström berättade också om alternativ två.

– Det har tittats på tomten söder om Medborgarhuset där Lilla Teatern ligger. Men den tomten är för liten, hotellet hade blivit ett 12-13 våningars höghus om det skulle kunna rymma de 80-tal rum som är en lämplig nivå. Ett så högt hus tror jag inte Eslövsborna hade tyckt om.

Ny detaljplan tas fram
Inom Eslövs kommun arbetas det just nu med en ny detaljplan för Joel Sallius plats. Denna ska ge kommunen, som äger marken, möjlighet att bygga ett hotell på platsen. Ett förslag till ny detaljplan har just varit ute på så kallad samråd och en rad synpunkter har kommit in från bland annat Räddningstjänsten Syd gällande avståndet till järnvägen. Nu ska alla synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan.

Några citat plockade från tisdagens möte i Medborgarhuset:

 
"Att placera ett hotell på Joel Sallius plats är befängt!".

 
"Riv Lilla Teatern och bygg hotellet där istället".

 
"Aldrig i livet att Lilla Teatern ska rivas. Där växte Eslövs demokrati fram. Över min döda kropp!".

 
"Medborgarhuset är en fantastisk byggnad men ska inte lyftas upp på en piedestal, det är onödigt, utan vara en del av staden Eslöv. Tillsammans med ett nytt hotell blir byggnaden mer en del av staden".

 
"Just knytningen till Medborgarhuset kommer att bli avgörande när det gäller bärigheten för hotellet".

 
"Jag hade gärna sett att ett förslag på nytt hotell hade kommit fram via en arkitekttävling".

 
"Försvinner utsikten mot Medborgarhuset för de som på bor i de så kallade Malmöhuset? Det känns som att hotellet blir inklämt mellan Malmöhuset och Medborgarhuset".

 
"Medborgarhuset kommer att bli ännu mer känt genom att vi kan låta besökare bo intill det och därmed lära känna det".

 
"Gör busstorg av Stora torg, det används ju ändå inte till något nyttigt, och behåll hotellet där det är idag".

 
"Varför just på Joel Sallius plats och varför ska hotellet likna Medborgarhuset? Vill vi inte hellre att staden bjuder på en blandning av stilar!".

 
"Eslöv behöver ett hotell och det är förtjänstfullt av kommunen att genom sitt arbete se till att det ges möjlighet för en privat aktör att driva ett hotell i Eslöv. Låt dem jobba vidare, detta är spännande".

 
"Stadsparken tillsammans med Joel Sallius plats är en mycket vacker plats i Eslöv som vi gärna vill visa upp för besökare".

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler