Eslövs kommun logotyp

Spår kan slopas för cykelväg

Spår 13 på Eslövs stationsområde kan slopas och ge plats för en gång- och cykelväg. Den bedömningen gör Trafikverket.
Eslövs kommun har upprättat förslag till detaljplan för en cykelväg mellan Ystadvägen och Stinstorget i Eslöv.

Planområdet är en smal remsa mark öster om stationsområdet i Eslöv. Totalt är det cirka 5 000 kvadratmeter. Ägare är Trafikverket.

I ett yttrande förklarar verket att det finns kapacitetstilldelning på spår 11 och 12, intill den planerade gång- och cykelvägen.

Spår 13, som ligger inom detaljplanen, är inte trafikerat. Trafikverket gör bedömningen att det spåret kan slopas.

Trafikverket måste ta ett beslut om att spåret ska slopas. Dessutom vill verket att kommunen köper marken innan planen vinner laga kraft.

I yttrandet framför verket också att det ska vara förbjudet att bygga bostäder inom planområdet och att det ska vara stängsel mellan järnväg och cykelväg på hela sträckan.

Samråd om planförslaget pågår till den 31 oktober.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler