Eslövs kommun logotyp

Sophämtningen dyrare nästa år

Kommunstyrelsen i Eslöv tillstyrker Mellanskånes Renhållnings AB:s förslag till ny renhållningstaxa för 2013.
Anledningen till att taxan behandlas redan nu är satsningen på fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial.

Hushållen kan välja mellan nuvarande modell med matavfall/brännbart eller den nya modellen med matavfall/brännbart/papper/färgat och ofärgat glas/tidningar/plast/metall.

Förberedelserna för den nya modellen pågår för fullt. Hushållen får den närmaste tiden möjlighet att välja vilken sortering de vill ha.

De hushåll som väljer ökad sortering får två tunnor med fyra fack i varje. Visning av tunnor och information finns bland annat i Stadshusets foajé.

I förslaget till ny renhållningstaxa anges att avgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

I den nya taxan, som införs den 1 februari nästa år, ingår en grundavgift för administration, återvinning mer mera och en rörlig avgift för insamling och behandling.

För en- och tvåbostadshus blir grundavgiften 1 126 kronor och den rörliga avgiften 1 855 kronor för de minsta kärlen, oavsett sorteringsmodell.

Men de som sorterar enligt den nya modellen får större kärl och fler tömningar. De nya avgifterna innebär en höjning med cirka 30 procent.

Förslaget till ny renhållningstaxa ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler