Eslövs kommun logotyp

Sexvåningshus bäst för miljön

Det är fullt möjligt att tillåta sexvåningshus vid Kanalgatan-Villavägen i centrala Eslöv. Det anser Eslövs kommuns miljöavdelning.
När det första förslaget till detaljplan för kvarteret Färgaren vid Villavägen-Kanalgatan presenterades föreslogs hus med sex våningar.

Efter protest från närboende ändrades planen till 4-5 våningar vid Kanalgatan och 3-5 våningar vid Villavägen. Där ska den femte våningen vara indragen.

En av de åtgärder som länsstyrelsen pekat ut för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan är att öka andelen kollektivtrafik, skriver miljöavdelningen i ett yttrande.

En viktig förutsättning för det är förtätning av tätorterna och kollektivtrafiknära lägen, som i det aktuella planförslaget.

Såvitt miljöavdelningen kunnat bedöma så är det fullt möjligt att tillåta sex våningar inom området.

Hänsyn bör naturligtvis tas till boendekomforten för närboende, men i det här fallet bör miljömålen ges företräde, förklarar avdelningen.

I yttrandet föreslås också att parkeringsnormen minskas med tanke på närheten till kollektivtrafik.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler