Eslövs kommun logotyp

Satsning på boende stoppas inte

Ombyggnaden av Backåkra till boende för ensamkommande flyktingbarn stoppas inte. Länsstyrelsen avslår begäran om inhibition.
Fyra personer har överklagat miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av Backåkra.

Tre av dessa begärde också att länsstyrelsen skulle stoppa arbetena i avvaktan på slutlig prövning av överklagandet.

Länsstyrelsen förklarar nu att byggnadsarbeten får påbörjas efter bygglov, även om beslutet överklagas. Men byggandet sker på egen risk.

Överprövande myndigheter har möjlighet att meddela inhibition om det framstår som sannolikt att bygglovsbeslutet kan komma att upphävas.

Ett arbete kan också stoppas om det behövs för att förhindra att allmänna eller enskilda intressen orsakas en beaktansvärd skada.

Länsstyrelsen anser inte att det så här långt har kommit fram tillräckliga skäl för att inhibera beslutet och avslår därför överklagandet.

Efter utredning kommer länsstyrelsen att meddela slutligt beslut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler