Eslövs kommun logotyp

Satsningar på barnens rättigheter

Eslöv ska delta i en satsning på att stärka barnens rättigheter. I satsningen ingår utbildning av politiker, chefer och anställda.
Regeringen antog 2010 en ny strategi för att stärka barnens rättigheter. Sveriges kommuner och landsting ska stödja och stärka arbetet med att genomföra strategin.

Skåne är en av pilotregionerna där olika metoder för genomförandet ska testas. I planeringen ingår konferenser om barnens rättigheter och regionala nätverk kring barnkonventionen.

Eslövs kommun har också fått ett erbjudande om en rad utbildningsinsatser för politiker, chefer och anställda.

Utbildningen ska ge en bättre insikt kring hur konventionens artiklar praktiskt kan tillämpas i olika verksamheter och i beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på tisdagen att ett systematiskt arbete kring barnkonventionen ska inledas under hösten.

Utskottet ska också ja till att Eslöv ska delta i de utbildningar som Sveriges kommuner och landsting genomför.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler