Eslövs kommun logotyp

Sänkt avgift för många bygglov

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv vill sänka kostnaden för många bygglov. Förslaget om ändrad taxa ska behandlas av fullmäktige.
Avgifterna för bygglov och planer höjdes med i genomsnitt 30 procent i början av maj förra året. Anledningen var en ny plan- och bygglag.

I den nya plan- och bygglagen ingår utökade arbetsuppgifter för stadsbyggnadskontoret, bland annat fler besök på byggplatser.

De nya avgifterna har kritiserats vid flera tillfällen. Därför har en översyn genomförts. Nu föreslås en del förändringar.

Resultatet av revideringen blir att kostnaden för många av byggloven minskar. Dessutom slopas planavgiften för komplementbyggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Planavgift ska inte tas ut för tillbyggnader som är mindre än 50 kvadratmeter, oavsett byggnad. Ändringarna ska enligt förslaget genomföras vid årsskiftet.

— Vi vill inte skrämma de som vill bygga men vi måste ha täckning för våra kostnader, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Melinder.

Plan- och bygglovstaxan för 2013 ska fastställas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler