Eslövs kommun logotyp

Sandtäkt i Harlösa blir naturområde

Sandtäkten i Harlösa ska återställas så att de nya naturvärdena bevaras. Det anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv.
Tillståndet för sandtäkt på fastigheten Harlösa 41:1 går ut vid årsskiftet. I tillståndet ingår en efterbehandlingsplan för området.

Minnesberg Sverige AB, som har täkttillståndet, har hos länsstyrelsen begärt att planen för efterbehandling ska justeras.

Motivet är att området har övergått till naturmark med intressant flora och rikt fågelliv. Det finns anledning att värna om de nya naturvärdena.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv är positiv till en förändring av planen. I det arbetet bör ingå att blottlägga sandytor så att naturvärden förstärks.

I det nya förslaget till plan ingår att ta bort garage, kontor, betongfundament, skrotrester, elskåp och järnrör.

Samtidigt föreslås att träd- och buskvegetation, torräng, sandkullar och sandstrand ska bevaras.

Ansökan om ändrad efterbehandlingsplan ska behandlas av länsstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler