Eslövs kommun logotyp

Samråd om sänkta hastighetsgränser

Sänkta hastighetsgränser föreslås i tätorterna i Eslövs kommun. Nu skickas hastighetsplanen ut för yttrande.
I hastighetsplanen ingår framförallt förslag om sänkt hastighet i tätorterna. Cirka 70 procent av gatorna får sänkt hastighet och knappt 30 procent oförändrad. Cirka en procent får höjd hastighet.

Ambitionen med hastighetsplanen är att ta fram en väl avvägd hastighet för varje gata. På huvudvägnätet i tätorterna bör det vara 60 kilometer i timmen. Men i de flesta fall föreslås 40 kilometer i timmen på grund av många oskyddade trafikanter.

I Eslöv görs undantag för några av infartsgatorna. Där föreslås 50 kilometer i timmen. I utredningen finns en varning om att det kan bli svårt att få bilisterna att hålla 40-gränsen på huvudgatorna.

På lokala gator, till exempel i villaområden, föreslås gränsen 30 kilometer i timmen. Samma gräns ska vara kvar på gator vid skolor och förskolor. I bostadsområden kan en del uppsamlingsgator få gränsen 40 kilometer.

Andra förslag i utredningen är 40-gräns på lokalgator i industri- och verksamhetsområden och att gångfart ska införas på en del av gatorna i Eslövs centrum.

Hastighetsplanen skickas nu ut för samråd till bland annat Trafikverket, polisen, räddningstjänsten, Skånetrafiken, kommunens förvaltningar, större arbetsgivare, vägföreningar och byalag.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler