Eslövs kommun logotyp

Samråd om gång- och cykeltunnel

Plankorsningen Norregatan-Landskronajärnvägen stängs för biltrafik och en tunnel för gående och cyklister byggs under järnvägen.
De förändringarna ingår i förslaget till detaljplan för ny gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Norregatan i Eslöv.

Detaljplanen ingår i förberedelserna för pågatågstrafik Eslöv-Marieholm-Teckomatorp. För den trafiken krävs en ombyggnad av järnvägen.

När ombyggnaden startar stängs Norregatan av för biltrafik över järnvägen. Bilisterna hänvisas till den tunnel som byggs under järnvägen vid Smålandsvägen.

Detaljplanen medger att en tunnel för gående och cyklister byggs under järnvägen. Omgivningen förändras inte.

Samråd om förslaget till detaljplan pågår till den 18 juni.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler