Eslövs kommun logotyp

Samråd om detaljplan för cykelväg

Miljö och Samhällsbyggnad har upprättat förslag till detaljplan för en cykelväg mellan Ystadvägen och Stinstorget i Eslöv.
Planområdet är en smal remsa mark öster om stationsområdet i Eslöv. Totalt är det cirka 5 000 kvadratmeter. Ägare är Trafikverket.

Syftet med planen är att skapa en passage för gående och cyklister mellan Ystadvägen och Eslövs station.

Med en gång- och cykelväg blir det enklare och säkrare för boende i området att ta sig till och från stationen. Det finns planer på fler bostäder i området.

Samråd om förslaget genomförs 3-31 oktober. Förslaget ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler