Eslövs kommun logotyp

Samråd om bebyggelse vid Snärjet

Bostäder, affärer, kontor och andra icke störande verksamheten ska finnas på Källebergsområdet vid Snärjet. Nu genomförs ett första samråd.
Den framtida användningen av området öster om Östra vägen och söder om väg 17 har diskuterats vid flera tillfällen. Kommunen äger en stor del av marken.

I det program som nu tagits fram föreslås att lokaler för verksamheter ska byggas längs Östra vägen, från väg 17 till en bit söder om Trehäradsvägens förlängning.

En bit in i området från Östra vägen föreslås bostadsområden. En del av bostäderna, bland annat en ekoby, planeras i direkt anslutning till Snärjet.

Ett första samråd om förslaget pågår till och med den 30 januari. Under samrådstiden går det att lämna synpunkter till stadsbyggnadskontoret vid Eslövs kommun.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler