Eslövs kommun logotyp

Resursteamet i Eslöv avvecklas

Resursteamet inom Vård och Omsorg kommer att avvecklas och ersättas med fasta pooler. Detta beslöt vård- och omsorgsnämnden i Eslöv vid sitt sammanträde på onsdagen. Genom avvecklingen beräknas vård- och omsorgsnämnden spara 1,5 miljoner kronor.
Förslaget om att lägga ner resursteamet är en långsiktlig åtgärd för att minska kostnaderna för vård- och omsorgsförvaltningen. Samtidigt som beslutet fattades i onsdags fick också ledamöterna i nämnden en redogörelse för budgetprognosen för 2012. Budgetavvikelsen beräknas landa på — 9,5 miljoner kronor.
 
– En anledning till avvikelsen är att behovet inom äldreomsorgen började öka under senare delen av 2011 och ligger fortfarande på en hög nivå. Vi har också fått ökade kostnader för sådant som särskilt boende och korttidsboende, konstaterar Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ett trettiotal anställda 
Resursteamet inom vård- och omsorgsförvaltningen startades i februari 2002 och består i dagsläger av ett trettiotal anställda, 20 av dessa är tillsvidareanställda. Personalen är anställd på årsarbetstid och arbetar utifrån ett jourtjänstgöringsschema, vilket innebär flexibla arbetsdagar.

Som kompensation för den oregelbundna arbetstiden erhåller resursteamets anställda ett lönetillägg samt förtroendearbetstid. Det är genom det att anställningsförmånerna som är kopplade till anställningarna inom resursteamet nu upphör som förvaltningen kan minska kostnaderna med 1,5 miljoner kronor.
 
Fasta pooler på enheterna
Istället för resursteamet ska nu fasta pooler inrättas på de olika enheterna. Dessa ska bemannas med heltidsanställd personal som täcker upp vid planerad och längre sjukfrånvaro.

– Inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ett pilotprojekt med fasta pooler redan genomförts och detta har givit goda resultat, menar Tony Hansson.

Möjlighet att öka kontinuiteten 
Det finns flera fördelar med fasta pooltjänster, menar Tony Hansson.
 
– Jag ser en möjlighet till ökad kontinuitet för såväl brukare samt personal samt en ökad effektivisering av befintliga resurser. Vidare ges fler redan anställda möjligheten att öka sin tjänstgöringsgrad då inrättandet av fasta pooler tros kunna minska antalet timvikarier i verksamheterna.

Finns en risk vid korttidsfrånvaro 
En risk som har identifierats är dock att det kan bli svårare att bemanna vid oplanerad korttidsfrånvaro. Detta kan dock sannolikt lösas med att timvikarier inom vård- och omsorgsförvaltningen har möjlighet att arbetar ett visst antal timmar per månad och att den fasta personalen i poolerna också ska kunna ses som en resurs vid oplanerad korttidsfrånvaro.
 
Den palliativa vården har ingått i resursteamet arbetsuppgifter. Hur dessa arbetsuppgifter ska organiseras framöver har vård- och omsorgsförvaltningen tittat extra på i en särskild utredning. Denna kommer vård- och omsorgsnämnden att behandla vid sitt sammanträde i december.

Avvecklingen av resursteamet beräknas vara genomförs i början av februari 2013.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler