Eslövs kommun logotyp

Protester mot plan för vindkraft

100-talet personer protesterar mot Eslövs förslag till plan för vindkraft. De vill ha tydliga regler var vindkraftverk får byggas.
I förslaget till plan för vindkraftverk i Eslövs kommun redovisas 22 små och stora områden som är lämpliga. I en del fall krävs ytterligare utredning innan verk kan byggas.

I nuvarande riktlinjer ingår att vindkraftverk ska byggas i grupper med tre-fem verk och att avståndet mellan grupperna ska vara tre-fem kilometer.

De riktlinjerna finns inte med i förslaget till ny plan. Det är en anledning till protesterna. Många av de som protesterar vill behålla gränsen 3-5 kilometer mellan grupperna.

I yttrandena framförs också krav på ökat avstånd mellan vindkraftverk och bostad. Ett skyddsavstånd på sex gånger vindkraftverkets totala höjd är ett krav.

I ett par yttranden föreslås att skyddsavståndet mellan verk och bostad ska vara 800 meter. Ett annat förslag är en kilometer.

Planförslaget innehåller flera mindre områden där det finns plats för ett-två verk. I yttranden framförs att alla mindre områdena ska strykas.

Protesterna mot förslaget till plan kommer främst från boende vid Reslöv, Stehag och Örtofta. Enstaka protester framförs mot vindkraft på andra platser.

Folkpartiets presenterar ett förslag om bygdepeng till närboende, som påverkas visuellt av vindkraftverk. Minst en procent av elens försäljningsvärde skulle gå till bygdepengen.

Närmast ska Miljö och Samhällsbyggnad granska de yttranden som kommit in och eventuellt göra justeringar av planförslaget.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler