Eslövs kommun logotyp

Protester mot ny matvagn på torget

Två fastighetsägare har överklagat Eslövs kommuns tidsbegränsade bygglov för ytterligare en matvagn på Stora torg.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade vid senaste sammanträdet bygglov under 2,5 år för ytterligare en matvagn på Stora torg.

Nämnden förklarade att utplacering av byggnader för att tillgodose den allmänna trevnaden kan bedömas som en mindre avvikelse.

Två fastighetsägare har överklagat beslutet. En anser att det är förfulande av torget och att det finns tillräckligt med mat kring torget.

En annan anser att det inte handlar om en mindre avvikelse eftersom det redan finns två matvagnar på torget.

Runt torget finns idag sex restauranger, heter det vidare. I nära anslutning till torget finns åtta restauranger till.

Matvagnen ges helt andra förutsättningar än de befintliga restaurangerna, vilket är ett typexempel på illojal konkurrens, heter det vidare.

En skevhet uppstår kring kostnadsbilden för lokal, personal, uteplats, de regler och föreskrifter som gäller för restaurangverksamhet samt tillgång till A-läge.

Följden blir att de restauranger som hyr lokal i fastigheter runt torget får svårare att klara sig och fler tomma lokaler riskerar att uppstå, förklarar fastighetsägaren.

Ärendet ska nu prövas av länsstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler