Eslövs kommun logotyp

Program för utbyggnad av Väggarp

Miljö och Samhällsbyggnad i Eslöv ska ta fram ett enkelt planprogram för utbyggnad av Väggarp.
I översiktsplanen för Eslövs kommun från 2001 redovisas för Väggarp mindre utbyggnad mot sydöst och större utbyggnad mot väster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill nu att förutsättningarna för en utbyggnad av bostäder väster om Väggarp ska utredas.

Anledningen till att utredningen kommer nu är att det finns en intressent. Därför anser arbetsutskottet att arbetet ska prioriteras.

Arbetsutskottet beslöt vid senaste sammanträdet att Miljö och Samhällsbyggnad genom ett enkelt program ska bredda beslutsunderlaget och utreda förutsättningarna för bebyggelse väster om Väggarp.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler