Eslövs kommun logotyp

Program för hållbar stadsdel i Eslöv

Östra Berga kan bli en hållbar stadsdel med ekoby, dagvattenpark, odlingslotter och idrottsområde. Det framgår av ett förslag till planprogram. På tisdag den 21 augusti hålls ett samrådsmöte i Bergagymnasiets skrivsal dit allmänheten är välkommen.
Planprogrammet omfattar det 34 hektar stora området mellan Berga och Östra vägen, från Ringsjövägen i söder till Harjagersvägen i norr.

Visionen är att skapa en hållbar stadsdel som visar på Eslövs ambitioner som ekokommun, framförallt socialt och ekologiskt.

I programmet ingår förslag om en blandad stadsdel med boende, kontor, service och rekreationsmöjligheter.

I förslaget ingår en ekoby men också mer traditionella boendeformer, främst öster om Berga. Totalt kan det bli drygt 1 100 bostäder på området.

Centralt i området, norr om Bergabo, planeras dagvattenpark med trädgårdscafé, idrottsområde och ett område med odlingslotter.

Samråd om programmet pågår 2 juli-31 augusti. Programmet ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket i Eslöv.

Ett samrådsmöte anordnas tisdagen den 21 augusti klockan 18.30 i Bergagymnasiets skrivsal. Programmet presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor.

Planprogrammet

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler