Eslövs kommun logotyp

Plan för tunnel under järnväg

Plankorsningen Norregatan-Marieholmsbanan i Eslöv kan ersättas av en tunnel under järnvägen. Utställning av planförslaget pågår.
I förslaget till detaljplan för korsningen är alla alternativ godkända. Dagens plankorsning kan vara kvar tills det finns behov av en tunnel.

Det är även öppet vilken typ av tunnel som ska byggas. Planförslaget medger tunnel för gående, cyklister och bilister.

I samrådsförslaget ingick endast en tunnel för gång- och cykeltrafik. Men kommunstyrelsens arbetsutskott reagerade.

En huvudgata som plötsligt övergår till att vara en gång- och cykeltunnel riskerar att utformas på ett sätt som är ogynnsamt för stadens helhet, förklarade utskottet.

Förslaget till detaljplan för korsningen ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket. Utställningen pågår till den 1 december.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler