Eslövs kommun logotyp

Plan för hotellfastighet överklagas

Detaljplanen som tillåter bostäder i hotellfastigheten vid Stora torg i Eslöv överklagas till länsstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände i mars en ny detaljplan för hotellfastigheten i centrum. Den nya planen tillåter bostäder i huset.

Eslöv-Sallerup Rotary Klubb, som har möten i hotellet, och tre privatpersoner har överklagat beslutet och begär att det ska upphävas.

En invändning är att detaljplanen endast omfattar en del av den överenskommelse som träffats mellan kommunen och fastighetsägaren.

Lägenheter i hotellfastigheten är en del i avtalet, rivning av trappan en andra och ny utformning av södra delen av Stora torg en tredje.

Kommunens handlingsplan i tre steg är det egentliga skälet till förslaget och har betydelse, men har undanhållits i planförslaget, heter det i två överklaganden.

Planens avgränsning till att endast omfatta del ett i den helhet som kommunen och fastighetsägaren avtalat strider mot plan- och bygglagen.

Andra invändningar mot beslutet är att beslutsunderlaget inte var komplett, att planeringsprocessen varit otydlig och att illustrationsmaterial saknas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler