Eslövs kommun logotyp

Plan för bostäder öster om Berga

Eslövs kommun inleder planeringen av ett nytt bostadsområde öster om Berga. En plan för området ska upprättas.
Marken mellan Berga bostadsområde och Berga handelsområde i östra Eslöv ägs av kommunen och har länge betraktats som ett område lämpligt för bostäder.

Förutsättningarna för att bygga bostäder där har förbättrats de senaste åren. Med en ändrad start- och landningsbana på flygplatsen har inflygningsriktningarna ändrats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa på tisdagen ja till att ett exploateringsprojekt för området ska starta.

Utskottet uppdrar också åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för området.

Vilken typ av bostäder det blir är inte klart. Men det finns önskemål om flerfamiljshus med hiss i anslutning till Bergaområdet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler