Eslövs kommun logotyp

Planering för högstadium i Flyinge

Den planerade utbyggnaden av Gårdstånga och Flyinge kan ge underlag för en högstadieskola. Barn- och familjenämnden vill att mark reserveras.
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Flyinge och Gårdstånga redovisas stora utbyggnadsområden för bostäder i båda orterna.

Barn och Familj har gjort en grov uppskattning av hur många nya platser som behövs i förskola och skola om hela utbyggnaden genomförs.

Både grundskolan och förskolan har nått sitt kapacitetstak i Flyinge och en utbyggnad blir nödvändig så fort bostäder produceras i större skala, förklarar förvaltningen.

Barn och Familj räknar med att det vid full utbyggnad krävs ytterligare en förskola i Flyinge och ytterligare en i Gårdstånga.

En stor utbyggnad innebär också att skolan i Flyinge måste byggas ut och att Gårdstånga åter kan få en skola. Det blir dessutom underlag för en högstadiedel i Flyinge.

I yttrandet tar barn- och familjenämnden också upp förslaget om ny idrottsplats i Flyinge. Nämnden anser att området väster om skolområdet är en bra plats.

Skolan får lättare att använda idrottsplatsen och omklädningsrummen i sporthallen blir en resurs för idrottsplatsen, heter det i yttrandet.

Kombinationen skola/skolgård, sporthall, idrottsplats och grönområde ger ett samlat rekreations- och aktivitetscentrum mitt i samhället.

Samtidigt föreslås att en av fotbollsplanerna i Gårdstånga ska bevaras som en resurs för skolidrott och som aktivitetsyta i byn.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler