Eslövs kommun logotyp

Planering av ekoby söder om Snärjet

Planeringen av en ekoby söder om Snärjet i Eslöv startar på allvar i höst. Planen för området ska tas fram snarast.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade vid senaste sammanträdet nya bostäder öster om Bergaområdet och söder om Snärjet.

Arbetsutskottet har tidigare tagit beslut om en detaljplan för området öster om Berga. Nu förklarar utskottet att det ska vara inriktning på ett hållbart byggande där.

Söder om Snärjet, på Norregårdsområdet, planeras en ekoby med till exempel passivhus, plus-energihus och trähusbebyggelse.

Eslöv är en eko-kommun, vilket innebär att kommunen har intresse av ett projekt som synliggör den ambitionen, förklarar utskottet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja till att förbereda exploatering och markanvisning för en ekoby söder om Snärjet.

Miljö och Samhällsbyggnad får i uppdrag att snarast slutföra arbetet med en detaljplan för området.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler