Eslövs kommun logotyp

Personal positiv till förstärkning

Tid för fler aktiviteter och ett lugnare tempo under eftermiddagarna. Bemanningen inom äldrevården i Eslövs kommun utökades med 14,2 tjänster under 2011 och en utvärdering visar nu att detta har varit positivt.
— Personalen upplever att arbetsklimatet blivit lugnare, framförallt flyter det bättre under eftermiddagarna. Numera finns det också mer tid för sådant som aktiviteter på våra boende. Det känns väldigt positivt, säger Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Eslöv.

Förstärkningen inom personalen i äldrevården kostar totalt 6,5 miljoner kronor. Räknat på en ökning av antalet årsarbeten så fick Trollsjögården flest tjänster, 5,6 årsarbeten. Vårlöken och Bergagården kom därefter med tre respektive 2,3 årsarbeten.

Den utvärdering som nu har gjorts visar också att personalförstärkningen har varit positiv. Personalen menar att de tycker att arbetsklimatet blivit lugnare och framförallt då under eftermiddagarna som tidigare kunde vara underbemannade.

De menar också att de idag är lättare att planera in individuella aktiviteter och att det genom detta har belastningen minskat på enheterna då de boende har aktiverats på annat håll. En personal menar också att det numera finns "mer andrum för att ge personliga kontakter".

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler