Eslövs kommun logotyp

Överläggning om nya industrilokaler

Kavli AB och kommunen ska diskutera den framtida användningen av området mellan företaget och järnvägen i östra Eslöv.
Anledningen till diskussionerna är att Kavli AB planerar en tillbyggnad på cirka tusen kvadratmeter.

En del av Järnvägsgatan är planlagd som industriområde och nu vill företaget köpa den delen av kommunen.

Samtidigt vill Eslövs kommun ha en gång- och cykelväg längs den östra sidan av stationsområdet.

En förutsättning för den vägen är att företaget ställer mark till förfogande. Det handlar om en cirka åtta meter bred passage.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på tisdagen att diskussionerna med företaget ska fortsätta. I de diskussionerna ingår också behovet av skyddszoner.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler