Eslövs kommun logotyp

Överklagar nej till vindkraftverk

Skarhult är en synnerligen lämplig plats för ytterligare ett vindkraftverk. Det anser Eolus Vind och överklagar Eslövs kommuns nej.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avslog vid senaste sammanträdet ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Skarhult 4:3.

Nämnden anser att översiktsplanens riktlinjer inte uppfylls och att platsen redan är hårt belastad av vindkraftverk.

Eolus Vind yrkar i överklagandet till länsstyrelsen att beslutet upphävs. Bolaget anser att platsen är synnerligen lämplig.

Eftersom det aktuella vindkraftverket placeras i anslutning till fyra befintliga verk minimeras påverkan på landskapsbilden, förklarar bolaget.

Översiktsplanens riktlinje om tre-fem kilometer mellan grupper av vindkraftverk uppfylls inte nu och påverkas knappt, anser bolaget.

Enda skillnaden är att avståndet mellan den utökade gruppen och vindkraftverken i Skarhult blir 1,7 istället för 2 kilometer.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler