Eslövs kommun logotyp

Överklagar nej till enbostadshus

Eslövs kommuns nej till bygglov för ett enbostadshus vid Östra Karaby överklagas till länsstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslog ansökan med motiveringen att bebyggelse på platsen ska anpassas till lokal byggnadstradition och landskapsbild.

Nämnden reagerade också mot att huset placerats i närheten av en dalgång. I den ansökan om förhandsbesked som lämnades in låg byggnaderna längre bort från dalgången.

Nämndens nej överklagas nu till länsstyrelsen. I överklagandet framförs att det i närområdet finns ett antal byggnader med samma stil och utformning som den föreslagna byggnationen.

När det gäller placeringen av byggnaden har stor omsorg lagts vid att placeringen ska ha så liten inverkan som möjligt, heter det i överklagandet.

Inverkan ska vara så liten som möjligt på det omkringliggande landskapet men också med hänsyn till grannar och deras utsikt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler