Eslövs kommun logotyp

Överdomstol prövar vindkraft i Reslöv

Mark- och miljööverdomstolen prövar de omdiskuterade vindkraftverken i Reslöv. Prövningstillstånd har beviljats.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avslog för ett år sedan en ansökan om två vindkraftverk på fastigheten Reslöv 7:2.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen, men även där blev det nej. Men i december upphävde mark- och miljödomstolen beslutet, efter ett nytt överklagande.

I beslutet hänvisade domstolen till den vindkraftsplan som kommunen arbetar med. Enligt planförslaget är området lämpligt för vindkraft.

Eslövs kommun har reagerat mot att en plan som inte är antagen och därmed inte gällande används som underlag för beslut.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överklagade därför beslutet och nu har mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd.

14 personer med fastigheter i området har också protesterat mot mark- och miljödomstolens beslut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler