Eslövs kommun logotyp

Överdomstol prövar inte takkupor

Mark- och miljööverdomstolen prövar inte bygglovet för takkupor i ett bostadsområde i Eslöv. Överklagandet från en granne avslås.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade i början av året bygglov för takkupor på ett bostadshus i Eslöv.

En granne överklagade beslutet och framförde att det handlade om tre nya fönster på andra våningen. Med fönstren blev det direkt insyn i deras vardagsrum, arbetsrum och sovrum.

Huskropparna i kvarteret har placerats för att skapa en insynsskyddad plats söder om husen. Med tillbyggnaden spolieras vår insynsskyddade sida, förklarade grannen.

Länsstyrelsen avslog överklagandet med motiveringen att tillbyggnaden inte strider mot detaljplanen.

Tillbyggnaden är utformad och placerad på ett sätt som får anses godtagbart med hänsyn till stadsbilden och kravet på god helhetsverkan.

De olägenheter som kuporna eventuellt medför är inte av sådan art eller omfattning att de kan anses betydande, på det sätt som avses i plan- och bygglagen.

Grannarna överklagade till mark- och miljödomstolen, som instämde i länsstyrelsens bedömning.

Det beslutet överklagade grannarna till mark- och miljööverdomstolen. Den har nu meddelat att den inte ger tillstånd till prövning av ärendet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler