Eslövs kommun logotyp

Östra skolan helst till Bergagymnasiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Eslöv ser helst att Östra skolan flyttar till den så kallade H-O-byggnaden längs Ringsjövägen vid Bergagymnasiet. Yttrandet kommer efter det att nämnden har gjort en konsekvensanalys kring förslagen om hur Östra skolan ska kunna ersättas.
Östra skolan är ett så dåligt skick att verksamheten behöver flyttas. Debatten om en ny grundskola som ska ersätta Östra skolan har en tid varit livlig. Vid sitt senaste sammanträde stoppade dock kommunfullmäktige förslaget om att bygga om Bergagymnasiets H-O-byggnad vid Ringsjövägen till grundskola.

Barn- och elevperspektiv
Ärendet skickades tillbaka till kommunstyrelsen av en minoritet och med uppmaningen att en konsekvensbeskrivning ur verksamhetssynpunkt och barn- och elevperspektiv skulle göras. Utredningen skulle omfatta tre alternativ: Östra skolan flyttar till Bergagymnasiets lokaler längs Ringsjövägen, Östra skolan och eventuellt Källebergsskolan flyttar till Salliushuset samt en utbyggnad av Källebergsskolan för F-9-verksamhet.

Minska sitt lokalbestånd 
Av de tre förslagen förordar nu Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en flytt av Östra skolan till O-H-byggnaden vid Bergagymnasiet. En viktig anledning är att detta skulle ge en förtätning av Bergagymnasiets huvudbyggnad eftersom vissa program då flyttas över dit från O-H-byggnaden. Att kunna släppa O-H-byggnaden gör att nämnden, som länge har dragit med stora överytor inom sitt ansvarsområde, kan minska sitt lokalbestånd och därmed också sina lokalkostnader.

Ingen enad nämnd 
Det var dock ingen enig nämnd som ställde sig bakom ställningstagandet. Oppositionen med centern, kristdemokraterna, folkpartiet och sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet som nu går vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning.  

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler