Eslövs kommun logotyp

Omröstning om plan för nytt hotell

Ett första förslag till detaljplan för ett hotell vid Trehäradsvägen diskuterades vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.
Polentus Fastighets AB vill bygga om ett kontorshus på fastigheten Domherren 3 i Eslöv till hotell. Hotellet kan få 36 rum samt frukostrum.

Stadsbyggnadskontoret föreslog att markanvändningen skulle ändras från enbart industri till icke störande industri, kontor och hotell genom ett enkelt planförfarande.

En majoritet i nämnden ansåg att det behövs ett normalt planförfarande. Anledningen är närheten till Trehäradsvägen och de störningar trafiken kan ge.

Med sju röster mot fyra beslöt nämnden att skicka tillbaka ärendet till förvaltningen. De som röstade mot ville genomföra samråd om planförslaget.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler