Eslövs kommun logotyp

Omröstning om garanti för äldre

Eslöv ska inte införa en sammanboendegaranti inom äldrevården. Fullmäktige sa nej till förslaget med 39 röster mot 10.
Bertil Jönsson i Nya kommunpartiet Eslöv motionerade i höstas om att Eslöv skulle garantera äldre människor att bo tillsammans, även om en av parterna behöver särskilt boende.

Kommunstyrelsen föreslog avslag på motionen med motiveringen att det fungerar så i praktiken sedan flera år tillbaka.

— Jag är inte nöjd, sa Bertil Jönsson i fullmäktige. Att det tillämpas är inte någon garanti. Att åberopa kostnadsskäl om behovet av platser ökar är svagt.

— Detta är en ickefråga i Eslöv, sa vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson. Vi löser det som efterfrågas.

— Motionen har diskuterats i kommunala pensionärsrådet och där fanns ingen önskan om att införa ytterligare ett steg. Pensionärerna var nöjda med hur det är i dag.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler